AMK kemp Hranice, p. s. ÚAMK ČR

Okolí

Zajímavosti Hranická propast a vyhlídka na Moravskou bránu, hrad Helfštýn, hrad Kunzov, po stopách zřícenín hradů v okolí Hraníc, tobogán na místní plovárně, golf v Radíkově, Zbrašovské aragonitové jeskyně a čtyři prameny teplické kyselky, cyklostezka Bečva, hypostezka Slavíč, vyhlídkový let Drahotuše, postopách starých mlýnů, koupání v lomu Olšovec
Zbytky zdiva
2003 ©Roman Krejčí - www.feudum.cz, www.hrady.cz
Svrčov (0.8 km)
torzo hradu
V písemných pramenech se hrad s jistotou objevuje jen r.1548, kdy byl ovšem už pustý. Určitou nadějnou zmínku o době jeho života představuje predikát Zbyňka ze Svrčova na listině z r.1336. K vidění je nevýrazná zřícenina got. hradu.
Lázně Teplice nad Bečvou
© Ivo Rozehnal, 06/2005, www.hrady.cz
lázně (1.3 km)
ostatní
R.1711 postavena první lázeňská budova. Ve třicátých letech 20.stol. vznikla řada lázeňských staveb, funkcionalistická lázeňská budova Bečva, sanatoria Moravan, Janáček, lázeňské domy Lesanka, Praha, Ostravanka,Slovenka, Milena, Vlasta a Radost.
čelo lokality s viditelnou hranou jádra na jihu a jihozápadě
© Jan P. Štěpánek 01/2008, www.hrady.cz
Rybáře (3.7 km)
zaniklý hrad
Terénní pozůstatky drobného, snad středověkého opevnění ve svahu nad řekou Bečvou nedaleko osady Rybáře u Hranic. Kruhové, až vejčité plato o průměru cca 40-45 m je na západě a severozápadě sledováno pozůstatkem setřelého valu.
Celkový pohled
© Luděk Pitter 04/2007, www.hrady.cz
Skalička, Červekův větřák (5 km)
mlýn
Původně Herodkův větřák stával v Dřevohosticích. Okolo r. 1850 přechází sňatkem do majetku rodiny Červků a je přestěhován do Skaličky. Do roku 1960 byl v provozu, dnes rodinné muzeum.
Zatopený lom u obce Olšovec
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Lom Olšovec (6.9 km)
vodní plocha
Zatopený bývalý kamenolom ve kterém byla těžba ukončena v roce 1964 z důvodu vytěžení kvalitního kamene. Dnes slouží jako koupaliště bez upraveného vchodu do vody. Hloubka od vodní hladiny je asi 12m.
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Puchart, Potštát, Sudetský zámek, Zighart, Pustý zámek (8.6 km)
zřícenina hradu
Doba založení hradu není známa. Poprvé připomínán v souvislosti se Závišem z Potštátu roku 1318. Na přelomu 13. a 14. stol. byl pravděpodobně centerm kolonizace okolí. Nejspíše zanikl v souvislosti s obsazením Potštátu markrabětem Prokopem r. 1394.
pohled na vnitřní hrad od jihu ze 4. dvora
© Jan P. Štěpánek 09/2005, www.hrady.cz
Helfštýn (8.9 km)
zřícenina hradu
Hrad založen koncem 13. století. Ve 14. století přestaven na gotickou pevnost. Následné časté přestavby ovlivnily slohovou různorodost hradu. V roce 1656 záměrně pobořen. Do dnes se dochovala rozsáhlá zřícenina, místo setkání uměleckých kovářů.
© Roman Řezáč 2004, www.hrady.cz
Drahotuše, Drahotuš, Drahotuch (9.2 km)
zřícenina hradu
Nevýrazné zříceniny hradu založeného Bohušem z Drahotuš v 13. století. Po roce 1476 připadl hrad Pernštejnům, ztratil sídelní funkci a zpustl.
© Michal Petr, 01/2012, www.hrady.cz
Nový Šaumburk, Zubříč, Nový hrad, Valy, Bašta (14.6 km)
zaniklý hrad
Zřícenina hradu. Dle arch. výzk. vybud. v 2 pol. 14. stol. V 15. stol. zastavován biskupem Janem Mrázem. Za husit. válek a poté sídlem vladyků z Bítova (v zástavě od r. 1416). Pro loupežné výpravy majitelů r. 1451 vykoupen Janem z Cimburka a pobořen.
Areál hradu
© 2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Šaumburk (15.1 km)
torzo hradu
Rozlehlý pravidelně utvářený hrad postaven olomouckým biskupem Brunem po r. 1272, po r. 1281 poškozen, na poč. 14. stol. opraven. Naposledy zmíněn r. 1325, poté opuštěn a zpustl. Dochovány reliéfní zbytky budov, valy a příkopy.
© 2017 FTonline s.r.o.
Hledáte kemp, penzion nebo hotel?